сряда, 22 април 2015 г.

Избират общински младежки съветници в Средец



На 27 Април 2015 година в град Средец ще се състоят избори за общински младежки съветници. Всеки младеж от 7 до 12 клас  от града ще има  възможност да даде своя вот в секционната комисия на своето училище.  Изборният ден ще бъде с продължителност от 09:00 часа до 14:00 часа във  времевото разположение на първата учебна смяна.
Предстоящото  събитие се организира във връзка с проект „Ти решаваш!“ финансиран от  Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 година.  Проектът чието изпълнение започна през средата на Ноември 2014 година се изпълнява в партньорство между   Сдружение Диалог и Община Средец. Неговата основна цел е   овластяване на младежите чрез създаване на общински Младежки Съвет, който да отговори на потребностите на младото поколение да участват активно във вземането на решения и създаването на политики свързани с развитието на общината. Специфичните  цели на проекта  са насочени към  насърчаване развитието на демократичните ценности и участието на младежите в обществения и културен живот на общината
Младежките изборите ще се проведат по реален модел. В изборният ден учениците ще гласуват със специално изработени за целта бюлетини (аналогични на изборните бюлетини), а самото гласуване ще се осъществи в избирателни урни. Провеждането на изборите ще се  реализира в училищата - Професионална гимназия по МССЕ "Н.Й. Вапцаров" и Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий" град Средец.
С поредицата от дейности предстоящи по проект „Ти решаваш!“ се очаква до края на годината, каквато е и продължителността на проекта  да има изградено ядро от младежи лидери, които да възпитават своите връстници в демократични ценности, да предприемат обществени и културни инициативи и по този начин да насърчават гражданската активност сред своите връстници.

Няма коментари: