понеделник, 27 април 2015 г.

Избраха 17 общински младежки съветници в Средец


Във връзка с реализирането на проект „ТИ РЕШАВАШ!“ № BG05/ 986 Договор № 257/14.11.2014г на 27 Април 2015 година в град Средец след проведени демократични избори по реален модел бяха избрани  17 общински младежки съветници.  Изборите се проведоха в местните училища, а право на глас имаха младежите от 7 до 12 клас. В материалните бази  на Професионална гимназия по МССЕ "Н.Й. Вапцаров" и Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий" град Средец бяха разположени две изборни секции, в които младежите даваха своя вот чрез специално изработени за целта бюлетини. Членове на избирателните комисии бяха представители на общинска администрация, представители на Сдружение Диалог и представители на градския общински съвет. Младежкия изборен ден премина със много вълнение, ентусиазъм и задоволителна избирателна активност. С над 50% активност младежите избраха своите лидери :

Име на избраният кандидат
Представител на
Брой получени гласове
ПОЛИНА ДИМОВА МИХАЛЕВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
96
КАМЕЛИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
91
СИЛВИЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЕВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
90
МЛАДЕН АНГЕЛОВ ХЪНКОВ
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
90
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
86
БОЖИДАР ИВАНОВ АТАНАСОВ
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
86
НИКОЛ ПАВЛИНОВА МАРКОВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
77
ЗЛАТИНА БЕНКОВА АНДРЕЕВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
45
БАДЕМА ПЕНЧЕВА ГРАДЕВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
37
ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА ЯНКОВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
33
ИЛИЯ АЛЕКСИЕВ ЙОРДАНОВ
ПГМССЕ „Н.Й. Вапцаров“
31
КОНСТАНТИНА  ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
29
ВЕСЕЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
29
СТОЯН ТОНЧЕВ ТОДОРОВ
ПГМССЕ „Н.Й. Вапцаров“
28
ЮЛИАНА БОТЕВА БОТЕВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
27
АНДРЕЙ ДИМИТРОВ БОНЕВ
ПГМССЕ „Н.Й. Вапцаров“
25
БОЖИДАРА НИКОЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
24Събитието беше организирано във връзка с проект „Ти решаваш!“ финансиран от  Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 година.  Проектът чието изпълнение започна през средата на Ноември 2014 година се изпълнява в партньорство между   Сдружение Диалог и Община Средец. Неговата основна цел е   овластяване на младежите чрез създаване на общински Младежки Съвет, който да отговори на потребностите на младото поколение да участват активно във вземането на решения и създаването на политики свързани с развитието на общината. Специфичните  цели на проекта  са насочени към  насърчаване развитието на демократичните ценности и участието на младежите в обществения и културен живот на общината.

Няма коментари: