сряда, 15 април 2015 г.

В Средец се подготвят за младежки избориНа 20 Април 2015 година от 14:00 часа в Младежки дом град Средец  ще се проведе  хепънинг, където кандидатите за общински младежки съветници – ученици от 7 до 12 клас  ще могат да изложат своите кандидатури за предстоящите младежки  избори.  
Предстоящото  събитие се организира във връзка с проект „Ти решаваш!“ финансиран от  Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 година.  Проектът чието изпълнение започна през средата на Ноември 2014 година се изпълнява в партньорство между   Сдружение Диалог и Община Средец. Неговата основна цел е   овластяване на младежите чрез създаване на общински Младежки Съвет, който да отговори на потребностите на младото поколение да участват активно във вземането на решения и създаването на политики свързани с развитието на общината. Специфичните  цели на проекта  са насочени към  насърчаване развитието на демократичните ценности и участието на младежите в обществения и културен живот на общината
Хепънингът  има подготвителен характер за осъществяването на една от основните дейности по проекта, а именно провеждане на избори по реален модел сред младежите  в града. Целта на събитието е учениците от 7 до 12 клас в града  да се включат в действащ модел на активно гражданско поведение  и да станат част от него, да  развият  ценности на демократично мислене и поведение – активност, критичност, чувствителност към различните гледни точки, поемане на отговорност за избора и готовността за преосмисляне на позицията.
С поредицата от дейности предстоящи по проект „Ти решаваш!“ се очаква до края на годината, каквато е и продължителността на проекта  да има изградено ядро от младежи лидери, които да възпитават своите връстници в демократични ценности, да предприемат обществени и културни инициативи и по този начин да насърчават гражданската активност сред своите връстници.
За повече информация:
Таня Николова – ръководител на проекта; мобилен телефон: 0886206894

Няма коментари: